30/08/14 | 15:30 | 18:00 | 22:00
Египет | 6485 | Сърбия
Франция | 6365 | Бразилия
Иран | 6090 | Испания31/08/14 | 15:30 | 18:00 | 22:00
  Сърбия| 7374 | Франция
Бразилия | 7950 | Иран
Испания | 9154 | Египет01/09/14 | 15:30 | 18:00 | 22:00
Иран | 7083 | Сърбия
Франция | 9455 | Египет
Бразилия | 6382 | Испания03/09/14 | 15:30 | 18:00 | 22:00
Египет | 73
88 | Иран
Сърбия | 73
81 | Бразилия
Испания | 88
64 | Франция04/09/14 | 15:30 | 18:00 | 22:00
  Бразилия| 128
65 | Египет
Иран | 76
81 | Франция
Сърбия | 73
89 | Испания