Управителният съвет на българската федерация по баскетбол ще се събере на 26 февруари (сряда) от 14.00 ч. в конферентната зала на етаж 2 на зала “Универсиада”.

Дневен ред на събранието:

1.Свикване на редовно Отчетно Общо събрание на БФБаскетбол - докладва Георги Глушков;

2.Утвърждаване на треньор на НО до 14 г. момичета – докладва Иван Чолаков;

3.Корекция в календара на НБЛ във връзка с Мача на звездите – докладва Георги Глушков;

4.Разглеждане на предложение за отписване от счетоводния план и дълготрайните материални активи на БФБ на някои напълно амортизирани и неизползваеми активи – докладва Красимира Петрова;

5.Други - докладва Георги Глушков.

Източник: БФБ