По време на днешното заседание на Българската федерация по баскетбол в столичната зала “Универсиада” бяха направени промени в правилата за Финансов феърплей. Те бяха приети от управата с единодушие.

Ето и какво гласят те:

“III. Такса мач

7. Всеки БК заплаща „такса мач“ в сроковете и размера, определени в чл.96 на Правилата за провеждане на ДП на НБЛ. (отм. „в размер на 700 лв. преди всяка официална среща от НБЛ като домакин или гост. Тази такса покрива разходите за съдия, дежурен представител и евентуално оценител.

8. Ако БК не заплати „такса мач“ преди някоя среща, то дължимата сума за такса мач за конкретната среща се увеличава на 1000 лв.

9. Ако БК не заплати общо три „такси мач“ за един сезон, му се налага служебна загуба за третия мач, за който не е заплатена таксата. При следващо неплащане на такса се налага втора служебна загуба и автоматично изключване от ДП на НБЛ.).

2. Правила за ДП на НБЛ.

Чл. 96. (1) БК са задължени да заплащат „Такса мач“ преди всяка официална среща от НБЛ като домакин или гост. Тази такса покрива разходите за съдия, дежурен представител и евентуално оценител.

(2) „Такса мач“ е в следните размери:

-  700 лв. за всяка среща от редовния сезон и четвъртфинали от етап плейоф;

- 850 лв. за всяка среща от полуфинали и финал за 3-то място от етап плейоф;

- 1000 лв. за всяка среща от финали за 1-во място от етап плейоф;

(3) Ако БК не заплати „такса мач“ преди някоя среща, то дължимата сума за такса мач за конкретната среща се увеличава на 1000 лв. за среща от редовния сезон и четвъртфинали, 1300 лв. за среща от полуфинали и финали за 3-то място и 1400 лв. за среща от финали за 1 място.

(4) Ако БК не заплати общо три „такси мач“ за един сезон му се налага служебна загуба за третия мач, за който не е заплатена таксата. При следващо неплащане на такса се налага втора служебна загуба и автоматично изключване от ДП на НБЛ.

(Отм. сумата от 2660 лв за домакинските си срещи до 5-то число на всеки месец по време на редовния сезон.)

(2). При закъснение и съответно плащане между 6-то и 10-то число на месеца включително, БК дължи наказателна такса от 1330 лв, която остава на разпореждане на НБЛ.

(3). При закъснение и неплащане на задължението за съдийски разноски след 10-то число на месеца, се налага служебна загуба за следващата среща на БК

(4). В етап плейоф всеки клуб заплаща съдийските разноски за гарантираните си домакински срещи до 24 часа преди срещата;

(5). При закъснение и неплащане на задължението за съдийските разноски в етап плейоф в срока посочен в ал.4 се налага служебна загуба за следващата среща на БК).

Чл. 124в. СуперКупата е мач от календар на НБЛ, между шампиона на НБЛ и носителя на купата на България, който се провежда преди началото на сезона с домакинство на шампиона като двата отбора си разделят организационните разходи и приходи

(отм. Чл. 124е. Разходите по организация, без настаняване и транспорт на двата отбора - участници в срещата за СуперКупата на България са за сметка на НБЛ.

Чл. 124ж. Разходите за настаняване и транспорт на отборите (състезатели и технически щаб) са за сметка на БК.“.

Управителният съвет разгледа и прие отчетите на треньорите на националните отбори за подрастващи за тази година. Единодушно бяха приети и промени в Статут на Треньора, съгласно предоставения на управата от Треньорската комисия проект, като лицензирането по него започва от началото на спортно-състезателната година.

Източник: НБЛ