На свое заседание днес Управителният съвет към Българската федерация по баскетбол единодушно реши на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ да свика извънредно Общо събрание. То ще бъде на 25 ноември (понеделник) от 9.00 ч. в столичния хотел “Рамада“, зала “Опал“

Дневен ред на Общото събрание:

1. Приемане на Национална Програма за развитие на българския баскетбол - 2020 г. - 2023 г.;

2. Утвърждаване на проект за бюджет на БФБаскетбол за 2020 г.

3. Промени в Системата от показатели за оценка и финансово подпомагане на дейността на БК от ММС и други изтoчници;

4. Други.

При липса на кворум на събранието, но то ще се проведе същия ден от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.

Източник и снимка: БФБ