Вчера (10 юли) в зала "Универсиада" се проведе Общо събрание на Националната баскетболна лига. По време на събранието бяха взети следните решения:

- Генералният мениджър на НБЛ Лили Борисова да не получава месечно възнаграждение, а 10% комисионна от всеки приход, осигурен за НБЛ от нея.

- С цел намаляване на разходите на НБЛ, офисът на лигата ще се помещава в зала "Универсиада"

- Предложения за система и календар на НБЛ зa 2018/2019 да бъдат предоставени от клубовете в срок до 1 септември, след изясняване на броя участващи отбори за предстоящия сезон.

- Срокът за подаване на заявки за участие в НБЛ за 2018/2019 ще бъде 1 септември.

- Срокът за изплащане на всички задължения на клубовете към НБЛ е 30 септември.

На Общото събрание на НБЛ бе дискутиран въпросът за датата и мястото на провеждане на Суперкупата на България за 2018 г.

Общото събрание на НБЛ реши още:

- Таксата за участие на всеки клуб в НБЛ да се намали от 15 000 на 10 000 лв. Тя трябва да бъде платима до 30 септември.

- Съдийските плащания за предстоящия сезон да се извършват от клубовете по следния начин:

* Отборите да заплащат сумата от 2660 лв. за домакинските си мачове до 5-то число на всеки месец (за редовния сезон).

* При закъснение и съответно плащане между 6-то и 10-то число на месеца включително, клубът ще дължи наказателна такса от 1330 лв, която остава на разпореждане в НБЛ.

* При закъснение и неплащане на задължението след 10-то число на месеца ще се налага санкция "служебна загуба" за следващата среща на тима.

- Генералният мениджър на лигата Лили Борисова представи проекто-бюджет на НБЛ за 2018/2019 г. и след направени корекции той беше приет. До намиране на спонсор или партньор на НБЛ, всеки клуб ще подсигури определена сума за покриване на разходната част за оперативната дейност на НБЛ.