„Спортният съдия е служебно лице със специална квалификация и права да ръководи състезания, да контролира спазването на правилата за тяхното провеждане и да регистрира постигнатите спортни резултати.“

Добрата новина е, че „сухото“ свършва тук.

Просто, защото нямаме никакво намерение да Ви занимаваме със сложни термини и статистика, да задаваме до болка познати и „дъвкани“ въпроси, точно както и няма да Ви се наложи да четете скучните им отговори.

В новата си серия BBALL.BG Ви среща с баскетболните съдии на мъжкия ни елит. Точно онези, търпящи ежедневно критики, свикнали с какви ли не епитети. И точно онези, които като всички нас, и Вас, носят своята история, имат своите радости и стремежи, малки ежедневни победи и големи болки.

Първият, който се съгласи да вдигне завесата пред нас и Вас, е Ивайло Ресиловски. За живота си на и извън игрището, музиката и семейството, разказва самият той след минути.