Дисциплинарно-административния съвет на Националната баскетболна лига отправи официални препоръки към клубовете по различни материално-технически, организационни и административни нередности, присъстващи в докладите на дежурните представители на БФБ от последните два кръга във Виваком НБЛ.

Като комисия към НБЛ, която съблюдава за спазването на нормативните актове и дисциплинарно-административния правилник на НБЛ, от Дисциплинарно-административния съвет разглеждат забележките в докладите, анализират ситуацията и дава възможност на клубовете да поставят реалистични и адекватни срокове по отстраняването им и напомнят, че упоменатите нередности уронват авторитета на клуба и НБЛ.

След 5 и 6 кръг от НБЛ Виваком са установени следните нередности:

1. БК Академик Бултекс 99.

- Коментиране на съдийски решения от говорител на агитката с микрофон;

2. БК Спартак Плевен.

- Неподсигурено второ синхронизирано информационно табло;

- Необозначена зона за медиите с интернет;

- Неотремонтирани седалки /около 20 бр/;

- Липса на треньорска карта на треньора на отбора - Александър Дяковски. 

3. БК Балкан.

- Местоположението на секретарската маса е неудобно и е причина за нерегламентирани контакти със зрители и пречи за добрата организация на охраната;

Препоръките на ДАС трябва да се съблюдават от всички девет клуба, участващи в НБЛ през този сезон.

Междувременно от лигата са обърнаха към клубовете с апел за колегиалност, припомняйки следното:

"Във връзка с инциденти след допускане на служебни лица в съдийската стая и направена консултация със Съдийската колегия, ДАС прави следното уточняване в рамките на чл. 35, т. 9 и т. 10 от ДАП:

За да не се нарушава подготовката, отдиха и заключителния анализ на съдиите, не се допуска влизането на външни и служебни лица от двата БК в съдийската стая по какъвто и да е повод преди началото на мача, на полувремето и след завършването му до излизането на съдийския екип. Наложителни контакти са възможни единствено чрез дежурния представител на мача. За изпълнението на решението отговорност носи дежурния представител и представителите на участващите в срещата БК. Нарушението му ще се приема като нерегламентиран достъп до съдийската стая и ще се санкционира съгласно чл. 35, т. 9 и т. 10 от ДАП на НБЛ.

Членовете на ДАС ще изискат гореспоменатото уточнение да стане част от официалната наредба на НБЛ за сезон 2017/18".

Източник: НБЛ